Wie zijn wij?

De stichting

Stichting Hand in hand4all biedt begeleid en beschermd wonen aan kwetsbare jongeren en jongvolwassenen in de leeftijdscategorie van 18 tot 30 jaar. Wij baseren onze begeleiding en ondersteuning op de individuele hulpvraag. En kijken samen met hen hoe we een kansarm vertrekpunt kunnen ombuigen naar mogelijkheden met perspectief. Dit in een omgeving waar veiligheid, vertrouwen en geborgenheid de basis zijn.

Visie

Wij gaan er vanuit dat ieder mens uniek is en van daaruit ook als individu moet worden benaderd. Onze aanpak is dan ook persoonsgericht op de hulpvraag van de individu. Wij geloven dat vanuit een basis van respect, veiligheid, geborgenheid en warmte ieder mens zich het best kan ontplooien. Dit ligt dan ook in de basis die wij bieden.

Missie

De Stichting richt zich op zorgverlening, samenwerking en samenwerkingsverbanden om de zorg te kunnen verlenen die noodzakelijk is voor de cliënt om op persoonlijk, sociaal en maatschappelijk vlak een sprong voorwaarts te maken. Er wordt daarbij uit gegaan van de eigenheid van de cliënt. Er wordt gewerkt met trajecten die vooraf met de cliënt besloten zijn. De trajecten worden tussentijds- en achteraf geëvalueerd.

Als uitgangspunt in de zorg wordt het ervarend leren gekozen, dat houdt in de cliënt in beweging gebracht gaat worden om te ervaren. Deze ervaringen motiveren de cliënt om de beweging te continueren om meer positieve ervaringen te beleven. Zo vindt er activering plaats en worden er positieve ervaringen opgedaan die motiveren. Zo blijft de beweging in stand.

Heb je vragen? Wij helpen je graag verder.