Het doel

Het doel

Kwetsbare jongeren woonruimte bieden en begeleiden om sociale vaardigheden en competenties te ontwikkelen en een betere aansluiting in de maatschappij op gebied van scholing, arbeid en vrijetijdsbesteding te verkrijgen. Banden met het netwerk te herstellen en/of verstevigen. Het inzetten van zorg dient erop gericht te zijn om zelfstandigheid te creëren en om de zorgbehoefte te verminderen