het doel

Het doel

Kwetsbare jongeren woonruimte bieden en begeleiden om sociale vaardigheden en competenties te ontwikkelen en een betere aansluiting in de maatschappij op gebied van scholing, arbeid en vrijetijdsbesteding te verkrijgen. Banden met het netwerk te herstellen en/of verstevigen. Het inzetten van zorg dient erop gericht te zijn om zelfstandigheid te creëren en om de zorgbehoefte te verminderen.

Ons doel is om kwetsbare jongeren en jong volwassenen woonruimte en begeleiding te bieden. De sociale vaardigheden en competenties te vergroten en een betere aansluiting in de maatschappij te verkrijgen, op gebied van scholing, arbeid en vrijetijdsbesteding.

De ingezette zorg is erop gericht de zelfredzaamheid te vergroten, zelfstandigheid te creëren en zo op deze manier de zorgbehoefte te verminderen Uiteraard binnen de mogelijkheden van de bewoner. Om dit te bereiken wordt er ondersteuning geboden op verschillende leefgebieden. Denk hierbij aan sociaal en/ of psychisch functioneren, financiën, gezondheid, dag invulling, zingeving, en dit alles vanuit een veilige plek waar er aandacht is voor warmte, huiselijkheid en acceptatie. Het kunnen zijn wie je bent staat hierbij centraal. Daarnaast wordt er ingezet op het creëren van een eigen/gezond netwerk, en het behouden hiervan. De mogelijkheden en kwaliteiten van de bewoners, niet hun beperkingen, staan hierbij centraal.

Heb je vragen? Wij helpen je graag verder.