Doelgroepen

Doelgroepen

Bij ons wonen kwetsbare jongeren en jongvolwassenen in de leeftijdscategorie tussen de 18 en 30 jaar met een WLZ-indicatie. De zorgzwaarte pakketten zijn divers. Ook zijn er jongeren met een VB3 en VB6 woonachtig, met een duidelijke zorgbehoefte, maar met een zekere mate van zelfredzaamheid. Wij beoordelen iedere situatie individueel en kijken hierin wat passend is. In de leeftijdscategorie bijvoorbeeld, zijn uitzonderingen bespreekbaar.

Jongeren met een zogeheten ‘rugzak’. Ook jongeren met andere indicaties vanuit de WMO en Jeugdwet.

culturele achtergrond

De Multiculturele doelgroep in de samenleving heeft onze speciale aandacht. Met name Surinaamse jongeren en jongeren met een gemixte achtergrond. Deze jongeren missen vaak de link met hun culturele achtergrond bij diverse zorginstellingen. Hierdoor wekt de benadering door hulpverleners vaak verzet op omdat er onopzettelijk en ongemerkt voor hen geldende grenzen overschreden worden.

Heb je vragen? Wij helpen je graag verder.